Teosten teemoista

Käsittelen teoksissani yksilön suhdetta itseensä ja ympäristöönsä kuvaamalla   sosiaalisia valtarakenteita, jotka sitovat ihmisen tiettyyn elinpiiriin.

Yhteiskunnan vähäosaisten tilanne, perheen sisäinen väkivalta sekä yksilön hiljainen avuttomuus ja syrjäytyneisyys ovat olleet teosteni lähtökohtaisia teemoja. Myös identiteetin etsiminen ja juurettomuus ovat asioita, jotka ovat olleet lähtökohtana teoksilleni.

Käytän maalauksissa tavallisesti päällekkäisiä  kuvia. Kartat, kaupunkikuvat ja ihmisfigurit seikkailevat maalauksissani paallekkäisinä elementteinä. Kartta kuvastaa minulle eräänlaista urbaania labyrinttia ja kaupunkikuva nykyisin hallitsevaa juurettomuutta. Ihmisfiguri teoksissani kuvastaa jonkinlaista ihmisen prototyyppiä, ei niinkään personoitua ihmistä.

Teosteni värimaailma määräytyy paljolti sen mukaan minkälaisen tunnelman teokseen haluan. Voimakkaat ja täyteläiset värit kiehtovat minua. Tekniikkana teoksissani käytän kananmunatemperaa, vesiväriä, akryylimaalia sekä kollaasia. Kollaaseihin käytän materiaaleina  tiekartastoja, matkaesitteitä, lehtileikkeitä ja erilaisia papereita.

Teen myös teoksia lasista. Lasin lapikuultavuus, värin intensiivisyys ja elävyys ovat ominaisuuksia, jotka tekevät lasista kiehtovan ja monikäyttöisen materiaalin. Minua kiehtoo myös ajatus maalauksen ja lasitekniikoiden yhdistämistä sekä eri materiaalien käyttäminen samassa teoksessa.